Privacyverklaring

Benieuwd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken? In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring downloaden?

PRIVACY STATEMENT START SOLAR B.V.
Start Solar B.V., gevestigd aan De Spiering 10 (1398EL) Muiden, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Mail: info@startsolar.nl
Web: www.startsolar.nl
Functionaris gegevensbescherming Start Solar B.V.: Carolien Sahakyan.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Start Solar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@startsolar.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.
Doel en grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Start Solar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om producten bij u af te leveren;
– het afhandelen van uw betaling;
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Start Solar B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Start Solar B.V.) tussen zit. Start Solar B.V. maakt naast de website, alleen gebruik van persoonlijke
systemen, zoals e-mail en telefoon. Besluiten worden derhalve alleen genomen op basis van persoonlijk
contact met een klant, ofwel telefonisch ofwel via de e-mail.

Termijn van bewaren persoonsgegevens
Start Solar B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens die wij
verwerken een bewaartermijn van twee maanden. Deze bewaartermijn hanteren wij met het doel om u zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij eventueel contact met ons na uw aankoop.
Delen van persoonsgegevens met derden
Start Solar B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Start Solar B.V. gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social
media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze
website blijft gebruiken. Als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u de instellingen van de
cookies aanpassen op onze cookiebeleid pagina.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Start Solar B.V.. Verder heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@startsolar.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
weken, op uw verzoek.
Klacht
Start Solar B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Start Solar B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via info@startsolar.nl.